IMG_3512.JPG
furo 2021.JPG
monstermaster skilt  ved bommen.jpg

Etnefjellet-Vilt og Vakkert

Naturopplevelsar - Ro - Harmoni

OM ETNEFJELLET

SKARSTØLEN PARKERING ligg som innfallsporten til Etne-fjellet. Haugalandet sitt FJELL-område med flotte turmuligheter både sommar som vinter.

For å komme til Skarstølen så svinger du av til høyre ved skilt "Litledalen" ca. 2 km frå Etne Sentrum mot Hardanger. Følger vegen opp til Litledalen ca. 8 km svinger til venstre etter at ein passerer ei bru i Litledalen og følger vegen opp til Hardeland ca. 3 km, tar så til høgre ved skilt "Skarstølen" kjøyrer 2,5 km til topps og følger skiltanvisngar for parkering av bilen. Husk parkeringsavgift på kr 40,- denne betales ved sjølvbetjingskasser som er merka "Parkeringsbillettar"

Parkeringsplassen ligg på ca. 500 moh og har som oftast bra med snø. Ca. 400-500 meter frå Parkeringsplassen ligg Rødkors-hytta med Varmestova. 

Etnefjellet er et eldorado for alle som elsker natur og friluft. Muligheter for å komme raskt inn i løypenettet til Haugesund Turistforening som strekker seg frå Seljestad til Olalia. Nærmaste Turistforeningshytta er Løkjelsvasshytta som ligger ved Løkjelsvatnet.

Om sommaren er det muligheter for å fiske i idylliske fjellvatn, hausten er muligheter for å gå på jakt etter småvilt, plukke multe og blåbær. Vinteren har flotte turmuligheter både lange turar i flatt terreng og toppturar med flott utsikt utover fjordane.

Har Haugalandets mest stabile snøforhold.

GOD TUR :-)

IMG_9493 jorunn paa nepane 1.JPG
Logo-Deloitte.png
sport1-logo.png
Fatland logo original liggende CMYK.png
berge-sag-logo.png
Scenic Mountain Biking
IMG_2855.JPG

Nyheter

Her kommer nyheter om snøforhold, fiskemuligheter, jakt o.l.

2021     

Nyheter:

08.02.2022

Vegen er brøyta og har fint vinterføre.     Det er 20-25 cm med snø ved parkeringsplassen.  Det er kjøyrt snøscooter i hovedtraseen.  Komprimert og fint å gå på ski. Idag var det blå swix som var smurningo.  Det er meldt bruktbart ver i morgon.   Ha ei fortsatt God Helg :)

 

31.12.21

Godt Nytt Turår :-)

Det litla som var av snø er smelta vekk.   Mildværet har gjort at all ferdsel på is er uforsvarleg!  Ellers flotte turmuligheter til fots,  berre ver forsiktig på nedstigning i stiane då det kan ligga litt is enkelte plasser :)

25.12.21

Fortsatt God Jul til alle :)   Flott tur til Strype idag for å sjekka forholda.   Vegen har eit tynt snølag og det er godt vinterføre.   Isen på vatna byrjar å bli bra,   ca. 15-17 cm med stålis og vil styrka seg ytterlegare kommande natt.   Det ligg ein tynt lag med turr nysnø.  Draumever med sol, blikkstilt kaldt og eit flott avbrekk frå all julamaten.   Dagen i morgon har samme vermelding som idag,  men veret vidare er noko meir usikkert med vind og noko høgare temperatur.   Vatna på Strype er ikkje regulerte og difor Ok,  øvrige vatn mot Grindheimstølen, Løkjelsvatnet, Krokavanet,  Ilsvatnet, Hjørnås er regulerte og ein må IKKJE gå ut på desse!!!

Ha ei Fin Romjul :)

 

27.11.21

Det har snøa og det ligg ca. 15-20 cm med snø på parkeringsplassen. (sjå bilete under "Nyheter")   Snøen er turr og luftig og det blir for lite til å gå på ski då ein også manglar frose underlag.    Det ligg ca. 20-30 cm ved Basura.     Vegen er oppbrøyta,   godt vinterføre.

God Helg :-)

24.09.21

Jaktstart i fjedlet.

Imorgon starter årets jakt på småvilt :)  Det er meldt fint ver, slik at det teiknar seg til å bli ei flott helg.   Det er observert ein del rypa på enkelte plasser og mykje hare.   Fekk melding frå 2 jegerar frå Sauda som meinte det var lite rypa på komunegrensa dvs Svandalen og området rundt. og dei trudde det var det store antal ørner som kunne vera årsaken.   Ver obs på at det også iår er baglimit på 5 småvilt pr jaktkort.  Øvrige reglar ligg under "Jakt og Fiske".    

Det er også ei fin helg for dei som vil ha seg ein trimtur utan børsa.    Flotte haustfargar og det er brukbart med tyttebær,  fjellauren er også på betet.

Vil til slutt ynskja både dei med børsa og dei utan ei God Helg :-)

03.09.21

August månad var også veldig bra.    Draumesommar :)    Fisket har også vore betre då det er mørkare kveld/natt og nåko redusert temperatur.  Auren er meir i bevegelse og beitar nærare land enn sommarmånaden juli.    Eg har ikkje fått melding om rekordfisk fisk for sesongen,   men eg har fått melding om ein som var akkurat lik i størrelse 1, 4 kg og fleire flotte fangstar i størrelsen 0,5 kg til 1 kg.   

Besøket har vore veldig bra,  det er tydeleg at fjedlet er eit "friområde" i desse korona-tider :)   Har fått mange spørsmål om jakta.   Har vore i kontakt med formann i Midtre Etnefjell og i Sørfjellet/Rus og begge antyder den 25.09. som opningsdato på årets rypejakt.    Endeleg avgjerd blir tatt i styremøte den 13.09.    Me vil komma med full info om jakta rett etter møte.  

Det ser ut til å vera forsinkelsar på klargjering av kamera ved Hjørnås.

Ha ei Flott helg som atter ein gong ser særs lovande ut,  lovande meldingar :-)

28.07.21

Feriemånaden går mot slutten og ein må berre gled seg øve det flotta været me har hatt:-)    Det har vore mykje besøk og me har truffet på folk som går "Gullløypa" ,  lokale toppturar/fjellvatn  Nepane, Strype, Bordfjedlet, Løkjelsvatnet, Hustveitsåta,  inn mot Svandalen osv.     Det er også mange syklistar som bruker anleggsvegane som er ypperlege til formålet.   Fiskerar har det også vore mykje av.   Dei største fangstane me har fått opplyst om er på 1,4 kg og ein på 1,1kg.  Er det nokon som har fått større fisk så er me interessert i info om det:)  Nå er august månad lika rundt hjørna og er normalt ein god fiskemånad.   Det har vore multeplukkerar og nå er dei første blåbæra også modne.   Fleire har etterlyst kamera på Hjørnås.   Det har diverre vore ute av funksjon.    Røde Kors har nå funnet årsaken til driftsstansen.    Dei forventer å få det opp i nær framtid. 

Vil til slutt ynskja alle ein fortsatt God Sommar og Flott Augustmånad :)

23.06.21

Midtsommar og nydeleg sommarver :)    Det går mot slutten på det flotte arrangementet "Camp Hjørnås" som starta på måndag,  kor barn og unge frå distriktet får oppleva alt det flotte som naturen har å by på.   Aktivitetar som fiske,  padling,  trening på førstehjelp,  klatring og mykje anna som gjer til at barn og ungdom lærer seg å bli glad i naturen og ser muligheten til å finna roen og avkoblinga som dette gjer på både kropp og sjel.   Komiteen har gjort ein framifrå god jobb,  sjølv om Campen er noko redusert då overnatting er teken ut som følge av Koronaen.   Ser fram til neste år og kor ein  håpar at Koronaen er under kontroll og at overnatting kan gjennomførast.   Ein stor takk til Komiteen,  medhjelperar og ikkje minst alle barn og unge,    Velkomen tilbake i 2022 :-)   

Vil samstundes ynskja alle Ein God Midtsommaraften og fortsatt God Sommar :-)

28.05.21

Brått kom sommaren :)   Ei vermelding som dokumenterar at sommeren er komen.     Nå starter insektslivet og dermed endå betre høve til å få fisk.     Toppturar til fots er nå ingen problem.   Heila fjedlet har åpna seg og er klar til å ta imot fjellvandrarar.    Velkomen til Etnefjedlet og Nyt Helga :-)

21.05.21

Me går inn i ei ny langhelg.   Temperaturen har gått noko ned, men det er meldt flott ver både idag og i morgon og bra på sundag også kun lette byger på ettermiddagen.   Kanskje nåko meir regn på måndag men det kan fort endra seg ;-)      Fleire vatn er åpne for fiske og det er teke fin aura på land,  dei største på 5 hekto.

God  Pinsehelg :-)

13.05.21

Våren er her.   Med høgare temperatur så er isen på fjellvatna på vikande front.    Fleire av vatna har opna seg slik at nå er det mogeleg å fiska etter den flotte fjellauren me har i etnefjellet :)    Det er lagt ut fiskekort for sjølvbetjening på parkeringsplassen (på informasjonstavla).   Det blir også solgt fiskekort på Sport1 i Etne Senter.   Prisar står på "Jakt og Fiske" sidene.     Fleire har teke  langhelg og det er meldt bra ver i starten på helga.  Nå er det store deler av terrenget ope for turar til fots,   snø kun øve 700-800 m.     Våren er nåko av det finaste ein kan oppleva i fjedlet,  brytninga mellom vinter og sommar.     Velkommen til fjells og ha ei God Langhelg :-)

07.05.21

Våren er på veg,  men kjøligt ver med kuldegrader på nettane og  nordatrekk  gjer at det går sakte.    Det er meldt veldig fint ver for morgondagen med sol og stort sett stilt (meldt vind på 1 til 3 sm).    Sundagen ser noko meir krevande ut med kraftig vind og regn.    Fjellvatna byrjar sakte å opna seg og det vil nok auka på  i neste veka då det er meldt 2 siffer i temperaturen på dagtid.    

Vil Ynskja alle ei God Helg :-)

30.04.21

Ny helg står for tur.    Det minkar på snøen og det åpnar for turar til fots.     Det er ei flott tid nå med fleire alternativ.   Ein kan gå til fots både både på anleggsvegen og i terrenget opp til ca. 600-750 moh.     Ingen problem å gå til Strype,  Heitahålo, Krokavatnet, Grindheimstølen og Løkjelsvatnet,  og ikkje minst opp til Nepane :)    Enkelte plasser må ein gå øve snøfener,  snøen er komprimert.   Samstundes åpnar enkelte vatn seg sjølv om det går seint pga frost om nettene.    Og dei som likar vårskiturar har flotte muligheter på dei same toppane som nemnt tidlegare.    Kan sterkt anbefale skitur til Sauda (Svandalen),  eit flottt alternativ :)        Ha ei God Helg og lad "batteria" i vilt og  flott fjellterreng :-)

22.04.21

Etter ei flott skihelg den 16-18. april,  har me  hatt snøsmelting,  snøbyger og mykje vind denne veka.   Bjørnar har idag vore på Lysenut og kan gi følgande tilbakemelding.   Du kan ta på deg skia på parkeringen,  men du må allerede ta av deg skia når du nærmar deg trebrua før Hjørnås.  Og lite snø i bakkjen opp mot Røde Kors hytta.    Men som tidlegare så ligg det bra med snø i hovedtraseen frå Røde Kors Hytta og utover.   Den første plassen du må ta av deg skia er i bakken før Bassurbrua og sjølve brua.  Så kunne ein gå samanhengande utover kor ein måtte gå i kanten av Mørkavatnet då anleggsvegen ved Bergstølen var uten snø.      Litt sikk-sakk oppøve mot Heitahålo og Ok opp mot Lysenut. 

Men som ein ser så blir det noko av og på med skia og det minkar for kvar dag.

For dei som ønskjer å gå på ski så er nok dei beste forslaga nå å bera skia inn til Grindheimstølen og gå opp til enten Bordfjedlet eller opp til BjørndalsVio.    Både i stigningen og på toppane er det bra med snø.

16.04.21

Vegen er bar,  godt oppbrøyta på parkeringsplassen.   Snøen held seg framleis.   Du kan ta på deg skia ved parkeringsplassen og gå samanhengande inn til Heitahålo.  Hjørnåsdammen er stort sett fri for snø, men ein kan gå opp med Røde kors hytta.   Også inn til Grindheimstølen er det  brukbart.    Det ser ut til å bli ei strålande helg :)    Men det er klart at nå merkes  at sola har fleire døgntimar i tillegg til at temperaturen er stigande.  Det blir nok siste helga med skimuligheter frå parkeringsplassen.   Toppane har veldig bra med snø slik at det er flotte muligheter til å få seg ein "Vårskitur" i strålande sol.   Husk solbriller og solkrem :)

Velkomen til Etnefjedlet og God Helg :-)

14.04.21

Me nevnte på at forrige helg kunne bli den "siste" skihelga.    Men som dåken ser av bileta og kamera så ser det faktisk veldig lovande ut for komande helg.    Kalde netter og litt sol på dagen gjer til at snøen held seg.   Det er meldt denne vertypen fram til helga og så skal temperaturane stiga i sjølve helga :)   Slik at komande helg kan bli veldig bra med både bra med snø, sol, vindstilt :-)   Det var flotte forhold for dei som var oppe nå med helga;  flott skiføre kor det var folk både på Lysenuten, Fagerlinuten,  BjørndalsVio,  Kvaneuten og Bordfjedlet.   Og turen heim frå nutane var ei "oppleving for livet"  Mykje nysnø kor det mesta var komprimert og med eit topplag med laus nysnø på 5-10 cm :)   Kjem med meir info nærare helga.

08.04.21

Det har snøa og snøa.   Det har kommet 30-40 cm med nysnø.   Snøen er komprimert og med den vermeldinga for helga så vil heilt sikkert snøen bli liggande.     Vil du ha deg ein siste tur på ski for sesongen så ser det lovande ut for kommande helg :)      Vegen og parkeringsplassen  blir brøyta i morgon tidleg.    God Helg :)  

01.04.21

Toppane har snø.   Dei nærmaste toppane er Bordfjedlet og Vio.    Ein må bera skia inn til Grindheimstølen og går opp Litlavio for å komma til Vio.  For å komma til Bordfjedlet går ein opp Skåro/Skaret og  bra med snø inn mot Svanndalen.     Ver OBS på Skaren etter kalde netter.

Ellers er det turmuligheter til fots.    Kort veg opp til Hjørnås, Strypeheiane og ved å gå i kanten av snøen utøve mot Bassura/Bergstølen får ein gode muligheter til å finna  rasteplasser eller ei snøfon til å sola seg i.    Gode muligheter til både Grindheimstølen og inn til Løkjelsvatnet.  Det er meldt flott ver dei første dagane med so,l og det treng me ;-)      

Velkommen til Etnefjedlet og  God Påske :-)

31.03.21

Det blei diverre veldig mildt og mykje regn.   Det har minka veldig på snøen.   Ein kan bruka traseen frå Røde Kors hytta,  men det blir veldig mykje med av og på med ski.   Håpet kan vera turar på toppane,   me kjem med meir info om det når me har fått sjekka betre.

28.03.21

Var oppe ein tur igår.   Det var kommet litt nysnø frå natta før,   slik at ein kunne gå på ski frå parkeringsplassen og innøve på hovedtraseèen retning Heitahålo.  Men nysnøen som kom på dei områda som stort sett var fri for snø før dette siste snøfallet, som Hjørnåsdammen, Trebrua og bakken opp til Røde kors hytta og rundt Røde kors hytta forsvant på ettermiddag/kveld.  Det er lite og ingen snø inn mot Grindheimstølen, det ligg ein del snø i bakken (Stuttorvbakkjen)  opp mot Grindheimsdammen men ellers lite.    Me får avgjerande dagar nå før starten på sjølve påsken.  Det er diverre dårlege prognosar på veret.  Idag regnar det og det er nok kun hovedtrasêen frå Røde Kors Hytta og innøve som "tåler litt juling".   Det me fryktar mest er dei store nedbørsmengdene som er meldt for måndag og tysdag og ein temperatur på 4 til 6 grader.   Me får håpe at særleg temperaturen blir ein del lågare enn meldt.    Men usansett så er det store snømengder på toppane som Bordfjedlet og Vio og dei vil nok tåle det meldte veret.  Slik at ein skitur frå Nordfjedlet (Løkjels)  til Svandalen kan vera ein flott alternativ når Påskeveret med sol kjem som meldt på onsdagen :-)     Me vil Ønskja ei fortsatt God Palmehelg :-)        Me vil komma med oppdateringar når me ser det faktiske utslaget av veret  på måndag og tysdag.

19.03.21

Det er framleis bra med snø.   Det har vore perfekt ver med kalde netter og stort sett vindstilt og litt sol på dagane.  Føret har vore skare på formiddagane og "oppmjukning" på ettermiddagen.     Det er meldt noko meir nedbør i komande veka.  Håpet er at temperaturen ikkje blir for høg då det også er meldt noko vind.  Vegen er stort sett bar asfalt.

God Helg :-)

15.03.21

Har fått spørsmål om vegen er strødd;   ja vegen er strødd idag.:)

14.03.21

I dag har det snøa bra.  Grense snø/regn har gått litt høgare idag ca. parkeringsplassen.   Snøen har komprimert seg slik at snømengda er 20-25 cm på parkeringplassen.    Ved Røde Kors Hytta er det ca. 30 cm og når ein kjem til Bassura så passerer ein 40 cm jfr bilete. Her snakker me om nysnø,  slik at snøen som låg i traseen ifrå før kjem i tillegg.   Det er meldt kjøligare ver og det er håp om at me kan ha snø til påske, me kryssar fingrar og tær ;-)

12.03.21

Det snør i fjedlet.    På parkeringsplassen er nå 25 cm med snø, delvis kram snø og det snør framleis.   Nå i kveld går snøgrensa ca. ved Nepaberg (rett nedanfor den øversta fe-rista).       Vegen er oppbrøtt.   Det er nokolunde bart fram til sving nr. 2 og så kjem det litt snø og det aukar då på oppøve,  med ei tydeleg grensa ved Nepaberg.    Det er meldt opphald og litt solgløtt i morgon og endå meir snø på sundag.   For så å gå øve til ein kjøligare vertype med sol.  Det er kun 2 veker til palmehelga.   Og mulighetene til å ha snø til påske dukkar opp lika brått som snøsmeltinga midt i februar;-)   Det blir spennande 14 dagar.

God Helg :)

07.03.21

Det var litt is i vegen frå brua og opp til parkeringa.  Det er nå strødd,  ellers er vegen tørr asfalt.

05.03.21

Hovedtraseen frå Røde Kors er framleis inntakt.   Minker litt i sidene men kalde netter gjer til at ein framleis kan gå på ski.  Det er meldt noko snø i kveld og i morgon  og onsdag/torsdag i neste veke.   Men uansett,  våren er i anmarsj.   Slik at det kan bli tidleg start på fiske i år :)  

God Helg :) 

01.03.21

Me fekk ein fin dag igår med sol og vindstilt.  Prøvde skia.   Sjølv om det har minka ein del så gjekk det bra å gå frå Røde Kors hytta og ut til Bergstølen.    Tok av skia på 3 plasser.   Frå Bergstølen er det heilt bart også i terrenget opp mot Heitahålo.    Det som ser lovande ut er Vio og Bordfjedlet og då må ein over 700 meter.

26.02.21

Plussgrader og regn har teke mykje snø.    Det er ein del snø i traseen frå Røde Kors Hytta,  men nå blir det for mykje av og på med ski.   Det er utfatteleg kor fort det har gått.   Det er meldt minusgrader enkelte døger på langstidsvarselet,  men det har minka for mykje på snøen i tillegg er det ikkje meldt ny nedbør.    Men uansett finn på alternativ aktivitet og ha ei God Helg :-)

22.02.21

Det blei diverre ei brutal smelting av snø i helga :(   Men ein kan framleis ta på seg skia ved parkeringsplassen. Det er bra med snø i sjølve traseen fram til Bergstølen.   Den første plassen med snømangel er  Hjørnåsdammen, deler av området i front av Røde kors hytta,  anleggsvegbanen ved Bergstølen.   Minkar rett før brua ved Bassura.  Langstidsvarselet er diverre lite lovande.   Me får håpa på eit omslag til kjøligare ver i høgfjedlet :)

19.02.21

Vegen og parkeringsplassen er brøyta.   Me har fått verskifte med stigande temperatur og framleis noko sterk vind.   Det er bra med snø i løypetraseen frå Skarstølen og innøve mot Heitahålo.    Det er særleg vinden som har skapt endringar i landskapet og det er laussnøen i terrenget som har blese  inn i bl.a. løypetraseen.    Dette har skapt skavlar både i trasseen og i terrenget.   Det er stor rasfare pga dette og ein bør difor unngå toppturar og turar generelt i bratt terreng.    Når det gjeld løypetraseen så er det noko avblese på Hjørnås-dammen og ved Bergstølen, ellers bra med snø.      Det er meldt endå høgare temperaturar i morgon,  nedbør og ein del vind og noko betre på sundag.   Me får kryssa fingrane i håp om at me får beholda snøen.     Det er kjørt scooter i deler av traseen.    Det vil nok ikkje bli kjøyrt skiløyper pga sterk vind og nedbør.        God Helg :)  

12.02.21

Det nærmer seg ny helg.   Ingen nedbør denna veko.    Vegen og parkeringsplassen er bra,   godt vinterføre.   Det har vore ein kald vind særleg frå sundag forrige helg og utøve i veko.   Iflg vermeldingo så roar det seg i dag og det er også lova ein fin dag i måro,  varierar frå 2 til 5 sm som er innanfor.   Noko meir vind igjen på sundagen,  men det kan endra seg ;-)   Løypene blir trimma.    

Det er meldt sol heila helgo :)       Husk ha godt med klær, solkrem og vis respekt for mulig rasfare i bratt terreng.

Velkomen til Etnefjellet og ha ei God Helg :-)

05.02.21

Vegen er også strødd.  Det er meldt samme vertype framøve,  opphald/sol og kaldt.   Det er også meldt ein del vind på toppane,  særleg idag og i morgon,  noko betre på sundag.     Ver førebudd på vinden og ha godt med klær.     Vis også respekt for mulig rasfare i bratt terreng.

Ha ei God Helg :-)

04.02.21

Det blei kjørt skiløyper frå Skarstølen og ut til Heitahålo i går kveld,  "trikkeskinner" :-)  Løypene vil bli "trimma"  kommande helg.

Veg og parkeringsplass er oppbrøyta, godt vinterføre.

30.01.21

Har fått spørsmål om det er kjørt scooterløype ut til Løkjelsvatnhytta.   Har i kveld fått følgande melding frå Røde Kors at det blei kjørt scooterløype til Løkjelsvatnhytta på mandag og det blei sett opp ein del av løypestikkene.   Dei blei ikkje ferdig med å sette alle løypestikkene og dermed blir det ny tur i løpet av kommande veka.     Men som nevnt det er komprimerte scooterløyper i den vanlege traseèn som går opp ved Grindheimstølen og innøve Nordfjedlet og heilt fram til Løkjelsvatnhytta.   Idag er det kjørt scooterløyper i traseèn ut mot Strype og kor det samstundes er gjort sikringstiltak.

Fin dag på fjedlet sjølv om sola uteblei.   Kom meir folk enn me hadde rekna med slik at me har utvida det oppbrøyta området på den store parkeringsplassen.    I tillegg er det kjøyrt løyper i den vanlege trasèn ut mot Heitahålo.     Røde Kors er også oppe med scooterane sine og kjøyrer sine faste turar rundt i området.   Slik at det er gode muligheter til  å nyta det flotta som fjedlet har å by på :-)   

Velkomen til fjells :-)

29.01.21

Veg og parkeringsplass er oppbrøyta. Det er også strødd.   Mykje snø og flotte forhold i Etnefjedlet :-)    

God Helg :-)

23.01.21

Først fekk me mildvær med regn som strekte seg opp til Hjørnås.  Så snudde det seg til snøvær.   Løypetraseen har greit seg veldig bra,  kun Hjørnåsdammen som fekk litt "juling" men det har fyllt seg opp igjen med mykje nysnø.    Vegen har vore krevande under dette veret.  Vegen vil nå kl. 14.00 bli brøyta for snø for så etterpå bli strødd då det ligg is under deler av nysnøen.     Slik at vegen og parkeringsplassen blir bra frå ca. kl. 16-17.00   Og det er meldt flott vinterver framøve :-) 

16.01.21

Vegen er oppbrøyta.    Det er idag kjøyrt opp skiløyper med løypemaskin frå parkeringsplassen og ut til Heitahålo,  den vanlege trasèn.   Som ein ser av bilete så er det topp forhold :-)  God Helg :-)

12.01.21

Vedkomande brøyting/strøing.

Det har skapt litt usikkerhet vedkomande brøyting/strøing.   Me kan meddele at veg og parkeringsplass vil bli halden åpen gjennom heile vinteren som tidlegare.     Brøytemannskapet har gjort flott jobb og veg og parkering er oppbrøyta,  sist idag tidleg.   Me har fått store snømengder dei siste dagane  slik at nå er også terrenget godt dekka med snø.    Dette lover bra for ein lang og flott skisesong!     Velkomen til Fjells :-)

10.01.21 kl. 12.15

Vegen  er brøyta !

08.01.21

Kaldt og flott ver har dominert dei siste dagane.   Det har vore besøkande på fjellet kvar deg  denna veka for å prøva skia, og forrige helg var det veldig mange oppe for å nyta det flotta vinterveret.   Ein kan ta på seg skia ved bommen på parkeringsplassen og det er bra mengder med snø frå Hjørnås og utøve.   Fleire har vore på toppturar som på Lysenut,  Høylandsnut,  Bordfjedlet, Bjønndalsvio.    Som me har nevnt tidlegare  så er det litt i minsta laget med snø i terrenget der kor det er stein.    Men som yr nå melder så kjem det snø frå kl. 17.00 i morgon og fram til ca.  midnatt.   Og på sundagen kjem det ny runde med snø frå ca. middag og utøve.   Ver obs at det er meldt ein del vind under snøbygene både laurdag og sundag.   Ha ei God Helg :-)

01.01.21

Årets første skitur til Lysenut i nydeleg vinterver.   Som ein ser av bileta så er det bra med snø heilt fram til Lysenut.  

Vegen og parkeringsplassen er oppbrøyta.  I tillegg er vegen strødd.

Velkomen til fjells :-)

 

 

 

2020

Nyheter:

 

31.12.2020

Godt Nytt Turår :-)

30.12.2020

Det er nå ca. 10-15 cm med snø på parkeringsplassen,  15-20 cm innanfor Røde kors hytta og ved Bassura er det nå 20-25 cm med snø.   Snøen er komprimert særleg frå Røde Kors og utøve,  slik at det er flott skiføre i anleggsvegen utøve mot Bergstølen.   Deler av terrenget går også greit,  men her treng me noko meir snø,  særleg der kor det ligg stein.    Vegen er brøyta og strødd :) 

26.12.2020

Har vedlagt 2 bilete som syner snøforholda i fjellet.   Det er ca. 5 cm ved parkeringsplassen og 10 cm ved Bassura.   Det snøa når me for på heimveg.   Grensa mellom regn og snø låg ca. på parkeringsplassen.

23.12.2020

Vil med dette ynskje alle fjell og friluftsinteresserte ei God og Fredfull Jul :-)

09.12.2020

Velkomen til ny Nettside for etnefjellet,  den gamle gjekk ut då den bygde på "flash-teknologien"    Endeleg kan me lansere denne og takker for alle henvendelsar kor sida er blitt etterlyst/savna :)   Me vil som tidlegare prøva å gi fersk info om snø, løypekjøring, fiskekort, jakt, turforslag  osv.    Me har hatt ein veldig flott auke i bruken av etnefjellet  dette året sjølv med ein dårleg vinter då snøen ikkje kom før heilt i slutten av vinteren.   Fleire og fleire i frå eit stadig større distrikt har merka seg dette flotte og spennande fjellet.    Etnefjellet har eit variert og spennande fjellområde for unge og gamle, trente og utrente :)   Kor ein har "Villt og Vakkert" som bl.a. Nepane representerar til bl.a. Strype som representerer det idylliske og lett tilgjengelige.

Det som har hovedfokus akkurat nå er planane til Statnett som vil legga den nye kraftlinja gjennom etnefjella.  Det vil bli nytta master på 30-35 meter og dette vil vera svært skadeleg for dette viktige landskaps- og friluftsområdet for Haugalandet.     Både Nepane (Etne sitt svar på Trolltunga) og Strypeheiane blir berørte.    Utsikten frå Nepane vil nå få desse monstermastene i syninga når den stig opp frå Litledalen og følger fjellryggen med retning Strype,  jfr bilete og dronevidoen frå Strype   Strype vil få mastene over heile fjellryggen langs heia,  tett opp mot ein av dei beste fiskeplassane for fjellaure på Haugalandet.      I tillegg har Statnett planar om å laga veg frå Rødekors hytte og ut til Strype i samband med bygging av mastene.  Dei skriv at det skal nyttast terrengkjøyrande kjøretøy og gjera minst mulig inngrep.    Men ein kan jo tenka sjølv kva dette vil bli i virkeligheta når det skal fraktast store konstruksjonar ut til punktene kor monstermastene skal byggast. 

Det er tragisk at ein ikkje har konsekvensutreda desse planane skikkeleg.  Me som driv parkeringsplass i Etnefjellet, salg fiskekort-jaktkort har ikkje høyrt noko frå Statnett.   Har fått opplysningar om at Statnett har leigd inn eit konsulentselskap for å konsekvensutreda følgene for etnefjellet.    Konklusjonen var bl.a. at området etnefjellet har middel til liten verdi som landskap og friluftsområde!!!    Dei 2 mest besøkte og brukte fjellområda på Haugalandet er Skarstølen/Etnefjellet og Olalia. Den mest besøkte Turistforeningshytta til Haugesund Turistforening er hytta som ligg ved Løkjelsvatnet  i tillegg til hytta på Olalia. I tillegg har me fått vita at konklusjonen i konsekvensutredningen er teken utan å ta turen til fjellområde for synfaring,   og som nevnt me som driverar av parkeringsplass, salg av fiskekort, salg av jaktkort siden 1992 ikkje er kontakta, heller ikkje brukerar av fjellet.   Viss dette er standarden for konsekvendsutredning hjå Statnett er det grunn til å bli skremd.  Og når me då opplever kordan konsekvensutredninga blir gjennomført her lokalt i etnefjellet med ein konklusjon som er stikk motsatt av dei faktiske forhold så er det naturleg å stilla spørsmål kordan tidlegare utredningar er gjennomført.

Etnefjellet har følgande:

- er høgfjell med eit stort utval av turalternativ både toppturar,  turar i flatt terreng

- ligg midt i gull-ruta til turistforeningen som går frå Olalia til Seljestad.  Landskjent turalternativ. Ligg inne på DNT sine sider.

- hytta ti Haugesund Turistforeningen på Løkjelsvatnet er den av hyttene som har størst besøk i tillegg til den på Olalia

- det området med flest og beste muligheter for fiske etter fjell-auren på Haugalandet, største fjellauren teken på stang over 5 kg

- etnefjellet inkl. Rus  har også dei beste områda for jakt etter småvilt på Haugalandet

- fjellområdet er nytta til årlege store arrangment for barn og ungdom slik som Camp Hjørnås med deltakartal på 120-170 stk. frå Hauglandet

-  Etne Jeger og fiskeforening har årlege arrangment som fiskedagar med barn og unge kor det blir gitt opplæring i fiske og anna friluftsliv  med instruktørar 

- Røde Kors har vakt og beredskapshytte 400 m frå Parkeringsplassen ved Hjørnås (og ca. 600 meter frå Strype)

-  har Hauglandets mest stabile snøforhold pga høgde over havet.

Difor er Etnefjellet det mest besøkte fjellområdet på Hauglandet i tillegg til Olalia

Slik at konsekvensutredninga til Statnett med konklusjonen  "Området har middels til liten verdi som landskaps- og friluftsområdet" står til stryk.

IMG_2842.JPG

KONTAKT OSS

Adresse: Etnefjellet v/Skarstølen

Tlf: 99 15 99 66 / 4550 5786

post@etnefjellet.no

kontonummer: 3543.13.40842

Vippsnr. 539353

Vippsnr. 617700

Takk for meldingen din!